Tomasz Gawlikowski Agent ubezpieczeniowy
Brak ocen
Skontaktuj się
Udogodnienia Kup polisę online
Dojazd do klienta
Stacjonarnie / online
Bezpłatna konsultacja
Niestandardowe godziny
Karta płatnicza / gotówka / przelew
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie Na życie
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Zdrowotne
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie NNW
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Komunikacyjne
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Majątkowe
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Turystyczne
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie Zawodowe
Dowiedz się więcej
Towarzystwa ubezpieczeniowe
InterRisk
Compensa
Wiener
Uniqa
ErgoHestia
Link4
MTU
Generali
PZU
Proama
TUZ Ubezpieczenia
UNUM
Warta
Allianz
Signal Iduna
Vienna Life
Open Life
TUW TUW
Opinie
Średnia ocen
Brak ocen
Dodaj opinię
Wróć

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu

Array

Agent z okolic Nowego Targu pyta mnie, “Czy zmieniły się przepisy w zakresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu, bo jego Klient awanturował się o takie wycofanie jego pojazdu (obniżkę składki) pomimo, że nie spełniał obowiązujących kryteriów. Twierdził, że zmieniły się ostatnio te przepisy”.

Czasowe wyrejestrowanie w świetle ustawy

Obowiązujące od stycznia 2022 roku przepisy o wycofaniu pojazdu z ruchu i czasowym wyrejestrowaniu pojazdu nie zostały zmienione, i nadal obowiązują w dotychczasowym brzmieniu. Zgodnie z artykułem 78a ust. 2 ustawy “Prawo o ruchu drogowym” istnieje możliwość czasowego wyrejestrowania z ruchu pojazdu osobowego poważnie uszkodzonego, którego naprawa jest pracochłonna i niemożliwa do przeprowadzenia w krótkim okresie czasu. Okres ten wynosi od 3 miesięcy do jednego roku.

Ustawa o ruchu drogowym – zasady czasowego wyrejestrowania pojazdów

Zgodnie z przepisami prawa tymczasowo można wyłączyć z ruchu:

  • – Samochód osobowy, który musi zostać poddany naprawie po szkodzie istotnej lub w razie konieczności naprawy ważnych elementów konstrukcyjnych. Auto osobowe jak już wspomniałem, może zostać wyrejestrowane na okres od 3 do 12 miesięcy i czas ten nie podlega przedłużeniu. Natomiast kolejne czasowe wycofanie tego pojazdu może nastąpić po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wyrejestrowania z ruchu, czyli daty wydania ostatniej decyzji w tej sprawie.
  • – Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3500 kg, ciągnik samochodowy, pojazd specjalny, autobus lub przyczepa może być czasowo wyrejestrowany na okres od 2 do 24 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach istnieje opcja wydłużenia tego czasu. Jednak cały okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania pierwszej decyzji o czasowym wyrejestrowaniu z ruchu.

Ubezpieczenie OC podczas czasowego wyrejestrowania pojazdu

Należy pamiętać, że w okresie czasowego wyrejestrowania, pojazd – jak każdy zarejestrowany w Polsce – nadal musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm). I nie ma żadnego znaczenia, że auto przez długi czas stoi nieużywane lub jest w trakcie naprawy. Jeśli właściciel pojazdu nie będzie posiadał tego ubezpieczenia, to grożą mu wysokie kary,  ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). A za okres braku ubezpieczenia powyżej 14 dni taka kara wynosi 6020 złotych. Jedynym wyjściem jest czasowe wyrejestrowanie pojazdu i zwrócenie się do Ubezpieczyciela z wnioskiem o obniżenie składki. Podstawą wniosku o obniżenie składki jest decyzja organu rejestrującego pojazd o czasowym wyrejestrowaniu. Zgodnie z obowiązującym prawem ZU powinien obniżyć składkę o co najmniej 95%. W praktyce rozliczenie składki następuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Należy pamiętać, że jeśli nastąpi koniec okresu ubezpieczania OC ppm w okresie wyrejestrowania, to właściciel pojazdu musi go ponownie ubezpieczyć na następny roczny okres ubezpieczenia. ZU stosują w tym względzie własne procedury zawierania takich ubezpieczeń i rozliczenia (zwrotu) składki.

Oczywiście należy przestrzegać, aby czasowo wycofany z ruchu pojazd nie był pod żadnym względem używany, ponieważ nie posiada on tablic rejestracyjnych.

Procedura czasowego wyrejestrowania pojazdu krok po kroku

Czasowego wyrejestrowania pojazdu można dokonać w wydziale komunikacji, w którym dany pojazd jest zarejestrowany. W tym celu należy  złożyć wypełniony formularz, dostępny do pobrania na stronie internetowej lub bezpośrednio w wydziale komunikacji. Do wniosku o czasowe wyrejestrowanie należy dołączyć wymagane dokumenty jak np: dowód tożsamości, dowód rejestracyjny pojazdu, tablice rejestracyjne pojazdu, potwierdzenie uiszczenia opłat skarbowych. Potrzebne jest także oświadczenie właściciela o niesprawności pojazdu i potwierdzeniu  wystąpienia szkód istotnych lub konieczności naprawy elementów nośnych konstrukcji auta, ale Wydział Komunikacji może żądać dokumentu i uzasadnienia konieczności  długiego okresu potrzebnego na wykonanie naprawy (opinia biegłego, kosztorys z uwagami o naprawie itd).

Po złożeniu wniosku o czasowe wyrejestrowanie pojazdu, urzędnik wydziału komunikacji zatrzyma dowód i tablice rejestracyjne do momentu jego ponownej rejestracji. Decyzja o czasowym wyrejestrowaniu powinna być wydana przez urząd do 30 dni.

Przy złożeniu wniosku należy uiścić stosowną opłatę skarbową, która jest uzależniona od czasu, na jaki pojazd jest wycofywany go z ruchu

Stawki i procedura ponownego włączenia pojazdu do ruchu

Aktualnie obowiązują następujące stawki (mogą ulegać zmianie).

  • – Samochód osobowy: 80 zł za wyrejestrowanie na 3 miesiące, + 4 zł za każdy kolejny miesiąc (od 3 do 12 miesięcy).
  • – Ciągnik samochodowy, pojazd specjalny, autobus, przyczepa lub samochód ciężarowy o DMC powyżej 3500 kg: 80 zł za wyrejestrowanie na 2 miesiące, + 4 zł za każdy kolejny miesiąc (od 3 do 12 miesiąca), +2 zł za każdy kolejny miesiąc (od 13 do 24 miesiąca) i 0,25 zł za każdy kolejny miesiąc (od 25 do 48 miesiąca).

W celu ponownego włączenia pojazdu do ruchu po wcześniejszym czasowym wyrejestrowaniu należy złożyć odpowiedni wniosek w wydziale komunikacji, oraz dołączyć wymagane dokumenty: decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego  oraz dowód tożsamości.

Podsumowanie

Ze względu na Wasz częsty kontakt z klientami korzystającymi z czasowego wyrejestrowania pojazdu przedstawiłam szerzej te zagadnienia. Szczególnie należy uważać przy wszystkich czynnościach związanych z ubezpieczeniami takich pojazdów (wnioski o obniżenie składki OC ppm, ubezpieczenie pojazdu (kontynuacja) w okresie trwania wyrejestrowania pojazdu, rozliczenie składki z ZU itd. Zawsze, w razie wątpliwości należy kontaktować się z danym ZU (menedżerem), gdyż zakłady ubezpieczeń mają własne wewnętrzne procedury w tym zakresie.